Entrega de Premis del Germinador Social

Entrega de premis de la 6a edició del Germinador Social, el concurs d’innovació per a la transició energètica, impulsat per Som Energia i Fundació Coop 57, i que premia amb dotacions econòmiques a iniciatives de tres categories: comunitats energètiques, pobresa energètica i transició energètica. Els projectes premiats s’hauran decidit mitjançant una votació popular oberta al conjunt de la ciutadania.

De les comunitats energètiques a les comunitats de vida: reptes i oportunitats en la transició ecosocial

L’autoconsum compartit i renovable ha donat peu a la creació de les Comunitats Energètiques com una eina i palanca de canvi en la necessària transició cap a una sobirania energètica socialment i ambiental justa. Malgrat l’augment d’experiències en els últims anys, encara hi ha molts debats oberts entorn la governança i la gestió democràtica interna de les comunitats energètiques, així com el rol que aquestes juguen en l’abordatge dels principals reptes de l’actual model energètic com són la pobresa energètica i la propietat i gestió privada d’infraestructures.

També afloren altres propostes comunitàries com les Comunitats de Recursos i Comunitats Hídriques, totes elles com a possibles solucions per fer front a l’actual context d’emergència climàtica i crisi ecosocial. Les diferents propostes tenen un denominador comú clar: recuperar la gestió comunitària i combatre l’alineació individual i col·lectiva per convertir-nos en subjectes actius en la necessària transició ecosocial que tenim davant.