FeminismESS: és l’ESS un espai realment feminista?

Breus entrevistes i debats per reflexionar, des d’una mirada crítica, sobre l’ESS a Catalunya.

Aprenentatges i reptes dels processos de creació d’un protocol de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament

Taula rodona per compartir els processos de creació d’un protocol de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament que han fet a l’Observatori del Deute en la Globalització i l’Ateneu Popular 9 barris i iniciar una conversa amb la incorporació de cooperatives que acompanyen processos de creació de protocols.

Cura Digna desde l’ESS?

Eixos de reflexió:

1. Situació actual del mercat de les cures als diferents àmbits: vellesa, infància, discapacitat, dona, salut mental, salut, etc

• Model econòmic

• Model d’atenció

2. Què és la Cura Digna per cadascuna de les iniciatives- perspectives?

• Valors

• Metodologies

• Fortaleses- innovació

3. Estratègies per incrementar la presencia de l’ESS al mercat de les cures

• Bones pràctiques

• Dificultats

• Demandes cap a les administracions públiques.