10 anys de FESC: el rol de les finances ètiques en l’articulació i la potenciació de l’ESS

Els primers 10 anys de la FESC ha permès una major visibilitat de tot el món de l’ESS i les finances ètiques sempre hi ha estat presents. Moltes d’elles existents abans de la primera edició i jugant un rol important, no només proveint l’ESS de productes financers ètics, sinó participant i sent proactius en l’articulació del Mercat Social.
Passats aquests 10 anys, també és bo mirar d’analitzar quin impacte s’ha generat i, de cara al futur, incorporar l’eina de mesura de l’impacte dins cadascuna de les entitats per tenir-ne un futur anàlisi amb dades recollides. Per aquest motiu, l’informe número 9 dels Papers l’Observatori de les FFEE elaborat per la comissió de Balanç Social de la XES, proposa una metodologia que vol ajudar a ser conscients del paper que juguen les finances ètiques en l’impacte que generen.

Noves vies de finançament per a l’ESS: ‘Crowdcoop’

Des de la Fundació Goteo explicarem el projecte Crowdcoop, impulsat juntament amb Facto Assessores i Heres Social. Una iniciativa que intenta consolidar i enfortir projectes cooperatius a partir d’apropar noves vies de finançament al món de l’economia social i solidària. Des de febrer de 2010, 10 projectes han participat en el programa integral de Crowdcoop, rebent formació i acompanyament en màrqueting i estratègia, en l’àmbit legal i fiscal i en crowdfunding, més de 160 persones han participat en formacions sobre crowdfunding i comunicació i més 13 projectes s’han finançat a través de Goteo, aconseguint més de 250.000 euros.

Durant la sessió presentarem en exclusiva l’eina matcher desenvolupada per Goteo. Una eina innovadora que intenta visibilitzar i promoure aportacions d’entitats privades a projectes impulsats per la societat civil, a Goteo.

Cohabitatge inclusiu

Volem parlar de com entre totes impulsar el cohabitatge per a col·lectius vulnerables. Explicarem els projectes que s’estan realitzant des de l’Economia social i parlarem de com podem generar nous mecanismes de finançament per a fer possibles aquests projectes.
És un repte fer possible l’accés i l’accessibilitat universal en els projectes de cohabitatge i volem en aquesta xerrada visibilitzar i parlar amb els diferents agents per generar noves propostes.
Els projectes de cohabitatge inclusiu busquen un nou model de convivència, basat en la cura i la diversitat, on generar espais de convivència amb el focus en el suport mutu i l’atenció a les necessitats dels col·lectius vulnerables.

El pla europeu NextGenerationEU. Diner públic per les corporacions o per l’economia social i solidària?

L’emergència sanitària ha accelerat la crisi econòmica que s’estava gestant de fons i les institucions públiques estan fent un esforç pressupostari, dirigit a reflotar i apuntalar les elits econòmiques i financeres.

Ara mateix, l’instrument estrella és el NextGenerationEU, dotat amb 750.000 milions d’euros, una quantitat que no té precedents i que vol contribuir a la recuperació verda i digital de l’economia. L’Estat Espanyol vol conseguir 72.000 milions només en subvencions i les comunitats autònomes s’afanyen a presentar les seves propostes per aconsegir la seva part. De la mateixa manera grans empreses com Endesa, Petronor, Iberdrola o Inditex volen aprofitar la pluja de milions per fer-se se un rentat de cara verd.
Encara hi ha molta incertesa sobre el procés de selecció dels projectes però els tempos són molt curts. El 30 d’abril de 2021 tanquen les propostes nacionals i en poc menys de 2 mesos es pot resoldre l’arribada dels fons.

¿Quins riscos té aquest fons? ¿Pot aconseguir-ne alguna cosa la Economia Social i Solidària?

 

L’activitat és gratuïta i d’accés obert: es retransmetrà en directe a l’hora programada en aquest espai

Finances ètiques i solidàries davant la pandèmia

Aquesta pandèmia mundial provocada pel coronavirus ha generat una situació d’emergència sanitària que, entre altres conseqüències, provocarà una crisi financera i econòmica que afectarà tota l’ESS. Per pal·liar i donar suport al sector, les finances ètiques són un actor clau perquè moltes de les entitats de l’ESS puguin superar aquesta realitat que portarà a canvis estructurals en molts àmbits de les nostres vides. Per això, és important conèixer directament per part de les mateixes entitats de finances ètiques quines mesures i eines estan posant a l’abast de l’ESS en uns moments presents i futurs tan delicats.

 

L’activitat és gratuïta i d’accés obert: es retransmetrà en directe a l’hora programada en aquest espai