Què passa amb les iniciatives tecnològiques de l’Economia Social i Solidària? Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats

Taula rodona amb diferents actores de l’ESS vinculades als procomuns digitals amb l’objectiu de conèixer la situació actual i les perspectives de futur.