Els procomuns digitals al servei del cooperativisme

En aquesta activitat viatjarem pels projectes més destacats envers el foment dels procomuns digitals a l’ESS. Des de programes d’acompanyament, diagnosi i sensibilització fins als principals projectes d’intercooperació tecnològica en marxa. Aquest recorregut ens permetrà fer una reflexió retrospectiva del sector de les tecnologies de la informació dins l’ESS i una mirada al futur que tindrem l’ocasió de debatre conjuntament. 

Podeu aportar, participar al debat o formular preguntes en aquest pad: https://pad.femprocomuns.cat/p/Procomuns_Digitals_FESC_2021

*Aquesta activitat és virtual i només s’emetrà pel web de la FESC21.

Traducció al català de BigBlueButton

Sessió col·lectiva de traducció al català del programari lliure de videoconferències BigBlueButton i del seu programa d’interfícies Greenlight, que no estan encara disponibles en la nostra llengua. BBB és (junt amb Jitsi) l’alternativa de programari lliure als serveis de videoconferència privatius i està sent utilitzat, entre d’altres, pel projecte Meet.coop, que suposa una alternativa als serveis corporatius extractivistes. En aquesta sessió volem coordinar-nos per aconseguir traduir tots els textos d’interfície i notificacions de sistema d’aquest programari i que estiguin disponibles per tothom que el vulgui instal·lar.

Eines de col·laboració amb programari lliure

Es veuran diferents eines de col·laboració digital que ens ajuden a treballar en equip, a fer teletreball, amb aplicacions de programari lliure que podem controlar per arribar a una sobirania digital plena.
Concretament parlarem de la integració de Zimbra (correu electrònic col·laboratiu), Nextcloud amb Libreoffice online (Oficina de CommonsCloud) i SuiteCRM, integrades per poder treballar de forma senzilla però eficient.

Presentació Cercles.coop

Arran de la crisi provocada per la COVID-19 moltes cooperatives s’han vist obligades a realitzar les reunions societàries (assemblees generals, consells rectors, reunions de comissions… ) per mitjans virtuals, per aquest motiu CoopCat ha desenvolupat Cercles.coop, en col·laboració amb Coopdevs i Platoniq.

Cercles.coop es basa en Decidim i inclou mòduls que permeten cobrir casos d’ús específics de les cooperatives, com ara la delegació de vot o el còmput de resultats segons tipologia de sòcies i ponderació de vot.

Accions comunitàries, circulars i creadores d’economia local per encarar l’escletxa democràtica visualitzada durant la pandèmia de la COVID-19

Xerrada-debat sobre accions que han desenvolupat entitats de l’economia social i solidària per encarar la manca d’accés a dispositius (ordinadors) i democratizació de TIC durant la pandèmia del la COVID-19 i el postconfinament. Idees i discussió sobre maneres de consolidar, formalitzar, replicar, escalar experiències amb quines eines de suport i dades per certificar l’impacte social i ambiental de més dispositius per a moltes més persones, així com facilitar el treball de les empreses socials que treballen en la recuperació d’aquests dispositius.

Introducció a la “internet de les coses” oberta i comunitària

S’explicarà el concepte d'”internet de les coses”, en què consisteix, la tecnologia de sensors i actuadors, les passarel·les, què és LoRa i LoRaWAN i també què vol dir que sigui oberta i comunitària, en alternativa a què i com s’està fent el desplegament a Catalunya. Els projectes Guifinet i The Things Network com a referents per a aquest desplegament comunitari i els casos d’ús en els quals es pot i s’està aplicant.

Mongetes Màgiques, creació col·lectiva amb eines lliures

Farem servir les eines lliures de teletreball Nextcloud+Phabricator+Discourse per fer una activitat de creació col·lectiva. L’activitat serveix per conèixer com fer servir aquestes eines i treure’n partit del treball col·laboratiu, alhora que creem narracions a unes quantes mans. Partim de l’esquema bàsic del conte “En Jan i la mongetera” i el re-inventem tantes vegades com persones participin creant narracions en cada una de les quals intervenen tres persones.
Per fer l’activitat farem servir el programari d’emmagatzament NextCloud i això ho podem fer amb diferents opcions:
– Si no disposes d’una oficina NextCloud, et donarem d’alta a la oficina demo de CommonsCloud.coop
– Si tu o la teva entitat sou sòcies de CommonsCloud, podràs fer servir la teva oficina
– Si tens una oficina NextCloud pròpia o amb un altre proveïdor, també podràs fer-la servir (explorem el potencial federatiu del programari lliure)
També farem servir un gestor de projecte (Phabricator) i un fòrum (Àgora de CommonsCloud, basada en Discourse).
https://projectes.commonscloud.coop/w/commonscloud/5_-_explora_els_serveis/mongetes_m%C3%A0giques/

Debat COVID-19: mobilitat o internet?

La pandèmia ha generat una nova situació pel que fa a la relació de les persones amb la feina, a més d’afectar altres esferes de la vida. En aquest debat volem veure com se li pot donar resposta des de la mobilitat i les telecomunicacions. Tot apunta que se’ns presenta un escenari que combinarà el teletreball amb el treball presencial. El teletreball pot ajudar a reduir la contaminació ambiental, o seria millor apostar per la mobilitat sostenible? Si ens quedem a casa, superem alguns problemes de mobilitat, però, què passa amb l’ús desbordat de les dades? Són ambientalment sostenibles les noves formes de treballar i de relacionar-nos a través de la xarxa?

Presentació XRCB, Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona

Presentació del projecte. Demostració de diferents característiques de la plataforma. També hi haurà un moment de discussió sobre la plataforma, preguntes i suggeriments.

El dret de reparar, una realitat que agafa força?

Taula rodona en la qual es debatrà i es parlarà del dret de reparar, de les seves característiques i objectius, del seu estat d’implementació a escala nacional i europea, de les diferents legislacions vigents que tracten la temàtica i del seu estat d’implementació, de les diferents campanyes i iniciatives que defensen aquest dret i les seves estratègies, amb especial èmfasi en la campanya internacional “Right to Repair”. Així mateix, s’animarà el públic a compartir les seves experiències amb la reparació d’aparells.