Un segell ESS per a iniciatives turístiques? Cap a l’establiment de criteris exigibles als projectes del sector

Debat adreçat a la participació de les persones assistents, per plantejar la necessitat d’uns criteris imprescindibles per avalar projectes de l’àmbit turístic des de l’ESS.