ENTITATS PARTICIPANTS


Alimentació

Cervesa Capfoguer

capfoguer@gmail.com

Pam a pam

Tecnologia i electrònica

Pangea / eReuse

admin@pangea.org

Pam a pam

Serveis a persones

Impulsem, SCCL

impulsem@impulsem.org

Pam a pam

Finances

FICOOP

info@iesmed.eu

Pam a pam

Xarxes locals XES

XES Sant Andreu

santandreu@xes.cat

Pam a pam

Tecnologia i electrònica

Codi Cooperatiu

hola@codi.coop

Pam a pam

Serveis a entitats

Associació SEBA

marc.romera@seba.es

Pam a pam

Editorials i llibreries

La Tribu Llibreria

hola@latribullibreria.com

Pam a pam

Comunicació

Crític, SCCL

info@elcritic.cat

Pam a pam

Xarxes locals XES

XES Sant Cugat

santcugat@xes.cat

Pam a pam

Habitatge

Entramat

projectes@entramat.coop

Pam a pam

Serveis a persones

Facto Assessors, SCCL

info@facto.cat

Pam a pam

Serveis a persones

Provivienda

jocaro@provivienda.org

Pam a pam

Serveis a persones

La Fàbric@, SCCL

info@coopelafabrica.cat

Pam a pam

Serveis a entitats

Trèvol, SCCL

comercial@trevol.com

Pam a pam

Serveis a entitats

La Qperativa

evaferre@icab.cat

Pam a pam

Comunicació

ClimAcció

climacciobcn@gmail.com

Pam a pam

Espai Consum Responsable

Opcions, impulsem el consum conscient

opcions@opcions.coop

Pam a pam

Alimentació

Horta de Santa Clara

obrador@mansol.cat

Pam a pam

Serveis a persones

Bancs del Temps

saludyfamilia@saludyfamilia.es

Pam a pam

Xarxes locals XES

XES Terrassa

Pam a pam

Cultura i oci

Alterevents

hola@alterevents.cat

Pam a pam

Xarxes locals XES

XES L'Hospitalet

hospitalet@xes.cat

Pam a pam

Editorials i llibreries

Icaria Editorial

icaria@icariaeditorial.com

Pam a pam

Habitatge

Perviure, SCCL

info@perviure.org

Pam a pam

Serveis a persones

rconnecta

connecta@rconnecta.cat

Pam a pam

Serveis a persones

Taula per Mèxic

ot.taulapermexic@gmail.com

Pam a pam

Xarxes locals XES

CooperaSec

cooperasec@gmail.com

Pam a pam

Editorials i llibreries

Ediciones Wanáfrica

ediciones@edicioneswanafrica.com

Pam a pam

Serveis a persones

Fundació ECOM

ecom@ecom.cat

Pam a pam

Alimentació

Ordi Natura

ordi@ordinatura.cat

Pam a pam

Serveis a entitats

Xarxa d'Ateneus Cooperatius

ahuerta@vector5.cat

Pam a pam

Serveis a persones

Musicop

comunicacio@musicop.cat

Pam a pam

Serveis a persones

La Canya

miriam@somlacanya.com

Pam a pam

Serveis a persones

El Risell

info@elrisell.cat

Pam a pam

Tecnologia i electrònica

Adab1ts

info@adabits.org

Pam a pam

Xarxes locals XES

XES Ripollès

ripolles@xes.cat

Pam a pam

Comunicació

MTK Space

hello@mtkspace.com

Pam a pam

Salut i Cures

Clara

info@clarasergran.cat

Pam a pam

Tecnologia i electrònica

Jamgo, SCCL

info@jamgo.coop

Pam a pam

Habitatge

Vidàlia

info@vidalia.coop

Pam a pam

Xarxes locals XES

XES Garrotxa

comunicacio@resilience.earth

Pam a pam

Xarxes locals XES

Impuls Cooperatiu de Sants

impuls@sants.coop

Pam a pam

Tecnologia i electrònica

Colectic

hola@colectic.coop

Pam a pam

Educació

NUS Cooperativa

info@nus.coop

Pam a pam

Tecnologia i electrònica

Coopdevs

info@coopdevs.org

Pam a pam

Serveis a persones

Living Commonly

femcomunal@gmail.com

Pam a pam

Serveis a persones

Metzineres

administration@iceers.org

Pam a pam

Tèxtil

Resid'ÚS

abosch@zeroresidus.com

Pam a pam

Alimentació

Katuma, SCCL

info@katuma.org

Pam a pam

  ORGANITZA

  AMB LA COL·LABORACIÓ DE

  Logotip cooperativa Arç
  Logotiop Coop57
  Logotip Col·lectiu Ronda
  Federació Cooperatives de Treball
  Logotip Fiare bancaetica