Les associacions juvenils apostem per les finances ètiques!

/
Sala Berta Cáceres
Presentació de «Tressoraria Transformadora - les finances ètiques en l'associacionisme» i taula d’experiències sobre associacionisme juvenil i finances ètiques, amb la participació d’esplais i caus que hagin fet aquest canvi i expertes en finances ètiques.