Participa com a voluntaria

El Festival s’organitza en un treball per comissions obertes a la participació de tothom. coordinades a traves duna plenaria mensual. Aquestes comissions son:

CONTINGUTS

Elabora i coordina el programa de continguts.

COMUNICACIO

Sencarrega de la difusió a xarxes socials i mitjans de comunicació, coordina la senaletica, la creació de la imatge i el merxandatge.

GESTIÓ DE PERSONES

Fan la crida per a que hi hagi persones voluntäties durant la celebració del Festival, i vetlla per la seva coordinació i cura.

LOGíSTICA

Sencarrega del disseny de l’espai i la produccio i muntatge de les
instraestructures necessaries

ACTIVITATS CULTURALS

Dissenya i coordina el programa cultural. Sempre calen mans per organizar la FESC!

Si tens ganes de participar-hi, escriu-nos a:

persones@fesc.xes.cat

Vídeos