Participa com a voluntària

El Festival FESC s’organitza a través de comissions obertes a la participació de tothom, que es coordinen mitjançant una plenària mensual. Aquestes comissions són:

CONTINGUTS

Elabora i coordina el programa de continguts.

COMUNICACIÓ

S’encarrega de la difusió a xarxes socials i mitjans de comunicació, coordina la senyalètica, la creació de la imatge i el merxandatge.

GESTIÓ DE PERSONES

Fan la crida perquè hi hagi persones voluntàries durant la celebració del Festival, i vetlla per la seva coordinació i cura.

LOGíSTICA

S’encarrega del disseny de l’espai i la producció i muntatge de les
infraestructures necessàries.

ACTIVITATS CULTURALS

Dissenya i coordina el programa cultural. Sempre calen mans per organizar la FESC!

Si tens ganes de participar-hi, escriu-nos a:

persones@fesc.xes.cat

Vídeos