AutoESSplotació o cures? Com bastir projectes transformadors i viables en un entorn de mercat competitiu i productivista

Breus entrevistes i debats per reflexionar, des d’una mirada crítica, sobre l’ESS a Catalunya.

Cura Digna desde l’ESS?

Eixos de reflexió:

1. Situació actual del mercat de les cures als diferents àmbits: vellesa, infància, discapacitat, dona, salut mental, salut, etc

• Model econòmic

• Model d’atenció

2. Què és la Cura Digna per cadascuna de les iniciatives- perspectives?

• Valors

• Metodologies

• Fortaleses- innovació

3. Estratègies per incrementar la presencia de l’ESS al mercat de les cures

• Bones pràctiques

• Dificultats

• Demandes cap a les administracions públiques.