Comparteix!

Crisi de participació?

Massa sovint ens trobem amb assemblees mig buides, grups de treball i comissions que no s’omplen, actes deserts… Des de fa uns anys veiem com els espais i les iniciatives sociocomunitàries (associacions, activismes, xarxes de suport, cooperatives de consum, etc.) tenen una participació cada cop més baixa. Això té efectes especialment nocius en l’impacte social i el potencial transformador d’aquestes iniciatives. També se’n veu ressentida la seva qualitat democràtica, donada la reducció de la representativitat en la presa de decisions. Estem patint una crisi de participació? Quines en són les causes i les conseqüències? Reflexionem sobre la participació en els nostres espais de democràcia més directa.

Altres activitats