Comparteix!

Jornada de Polítiques Públiques

Tercera edició de la trobada entre administracions i entitats, amb l’objectiu de promoure futures contractacions de serveis, coorganitzada amb l’XMESS.
Les diferents administracions faran la tria dels sectors que els interessa conèixer, i les entitats inscrites podran alhora triar amb quines administracions es volen reunir. Cada entitat participarà en 6 trobades diferents de 20 minuts de durada, segons la tria feta.

Altres activitats