Comparteix!

Pensar en gran la Transició Ecosocial: com passar d’allò micro a allò macro

En aquest taula volem establir un diàleg entre diferents propostes polítiques i econòmiques que aborden la crisi ecosocial des d’una perspectiva macroeconòmica: Economia del Benestar, Economia del Donut, Decreixement i Green New Deal. L’Economia Social i Solidària la conformen milers d’iniciatives, que treballen a una escala micro i van construint mercats socials de baix a dalt, però sovint falta una mirada més enllà, cap a l’escala macroeconòmica, que permeti vincular totes aquestes iniciatives a un projecte més ampli per a l’assoliment d’una societat postcapitalista i postcreixentista. Què podem aprendre d’aquestes propostes? Quines eines i propostes les singularitzen? Quina paper té l’ESS en aquestes propostes?

Altres activitats