Comparteix!

Sessió d’Intercooperació

Sessió per veure com des de la intercooperació s’està enfortint la dimensió comunitària, es fa incidència política i com es generen vies de resistència/resiliència davant el panorama polític actual. Tot i que està oberta a qualsevol iniciativa interessada, ens focalitzarem en 4 sectors: habitatge, cures, energia i alimentació.

Altres activitats