49027793828_fee8236103_k

Participa en la creació dels continguts del Festival FESC’24!

Com us vam explicar recentment, la FESC es transforma per arribar més lluny!

La nova FESC es desdobla en dos esdeveniments diferents en ubicació i temps: el Fòrum de l’Economia Solidària i el Festival de l’Economia Solidària.

 • El Fòrum FESC serà un espai intern per a iniciatives de l’economia solidària que inclourà moments de debat i reflexió, d’intercooperació, d’intercanvi amb les administracions i, sobretot, de trobada, celebració, amistat i solidaritat.
 • El Festival FESC serà l’espai obert a la ciutadania amb l’objectiu de fer arribar l’economia solidària al públic general i visibilitzar que és una alternativa real al capitalisme, que ja està funcionant, que és per a tothom i que és capaç de donar respostes als reptes de la quotidianitat.

En l’edició del 2023 només celebrarem el Fòrum, no serà fins el 2024 que desplegarem la nova FESC en la seva totalitat amb el Fòrum i el Festival.

Fa uns dies també vam fer la crida a la participació FESC per tal d’elaborar els continguts del Festival FESC’24 i ara us volem explicar més en detall en què consisteix aquesta participació.


Abans de res, apunteu-vos la data de la trobada conjunta per explicar el procés i resoldre dubtes! 6 de juny de 10.30 a 12h a ECOs (Casp, 43, BCN) i en línia aquí


Les esferes temàtiques

El festival tindrà diferents espais: exposició, activitats i tallers, oci, restauració, etc. La part d’exposició i activitats estarà distribuïda en esferes temàtiques inspirades en accions de la vida quotidiana:

 • Convivim i ens cuidem
 • Consumim i mengem
 • Compartim
 • Treballem
 • Aprenem i ens divertim

Dins de cada esfera hi haurà un contingut teòric en format expositiu divers (panells de text, components interactius, etc.) i alhora hi haurà programades un seguit d’activitats per al públic.

Elaboració dels continguts de les esferes

1A FASE: MAIG-DESEMBRE 2023

A través del formulari de participació, fins el 31 de maig, estem recollint qui vol formar part del grup d’elaboració de contingut teòric de cada esfera. La tasca en aquesta 1a fase consisteix a definir i redactar el discurs teòric de cada esfera que permetrà a la persona visitant del Festival identificar la necessitat d’una alternativa i conèixer amb més detall quina és l’alternativa que proposem des de l’economia social i solidària.

Cada esfera elaborarà el seu propi cos teòric: les iniciatives interessades a participar dins de cada esfera aniran concretant conjuntament aquest contingut en diferents trobades mensuals. A més, també es pot aportar a aquesta fase amb material escrit que ja es tingui fet d’altres actes i/o esdeveniments. En el Fòrum 2023 (octubre 2023) hi haurà una sessió de trobada de totes les esferes per presentar el treball fet i per garantir una continuïtat i coherència en el discurs.

Les trobades de treball seran:

 • Dimarts 6 de juny de 10h30 a 12h: trobada conjunta per explicar el procés i resoldre dubtes (a ECOs -c/Casp, 43, BCN- i en línia aquí)
 • Setmana 19-23 de juny: 1a sessió de treball per esferes.
 • Setmana 17-21 de juliol: 2a sessió de treball per esferes.
 • Setmana 18-22 de setembre: 3a sessió de treball per esferes.
 • Divendres 20 d’octubre: trobada conjunta en el marc de la FESC23 per posar en comú.
2A FASE: OCTUBRE 2023-ABRIL 2024

Un cop es tingui el redactat teòric caldrà pensar les maneres de presentar-lo i exposar-lo que, com en qualsevol mostra o exposició, poden ser molt diverses i originals. Caldrà pensar des del disseny de l’espai fins els diferents materials expositius o interactius que puguin atraure al públic visitant. En aquesta fase l’aportació pot ser tant creativa com amb materials ja existents.

3A FASE: MARÇ-JULIOL 2024

En la 3a fase obrirem una crida per presentar propostes d’activitats orientades a un públic molt general de manera que pel Festival 2024 cada esfera tindrà el seu propi programa d’activitats i tallers, que respongui al contingut teòric prèviament treballat.

PLA DE TREBALL

Comparteix!

Altres notícies