Sessió d’Intercooperació

Espai: Sala Micaela Chalmeta